Marketminds blev bedt om at kortlægge de barrierer og motiver unge har for at søge politiets basisuddannelse og politikadetuddannelse og herudfra identificere de budskaber og tiltag, der øger unges interesse for og lyst til at få en uddannelse og et arbejde i politiet.

UDFORDRING: Hvad skal der til for at tiltrække flere kvalificerede unge til politiets uddannelser

Ikke hvem som helst kan blive politibetjent. Der er store krav til ansøgere hos politiet, hvor ansøgerne blandt andet skal være i fysisk og psykisk topform, skal være gjort af et særligt stof for at håndtere samfundets skyggesider og de mange personlige møder og skæbner, man bliver stillet ansigt til ansigt med på daglig basis. De skal leve op til flere helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

Politiets uddannelser og karrieremuligheder skal være mere attraktive for unge, for at sikre, at politiuddannelserne  tiltrækker de bedst egnede kandidater og dermed sikrer et robust politikorps med de rette kompetencer.

VORES TILGANG: Et tæt samarbejde med Rigspolitiet, som både skabte indsigt og leverede konkret input til en attraktiv fortælling om politiets basisuddannelser som karrierevej.

Vi kortlagde i samarbejde med Rigspolitiet en proces, der skulle skabe en 360 graders indsigt i unges overvejelser og prioriteringer i forbindelse med uddannelsesvalg og samtidig identificere de argumenter om positionerer politiuddannelserne som en attraktiv mulighed.

RESULTAT: Politiuddannelsen giver adgang til livslang læring og udvikling i et fællesskab som giver venskaber for livet

En ændring af kommunikationen fra, hvad vi forventer af de unge på politiuddannelserne til, hvad politiuddannelserne kan give til de unge. Behovet for at ændre kommunikationen var bygget op om følgende centrale indsigter:


#1: De unge ved ikke, hvad de vil lave resten af deres liv og vælger derfor de uddannelser, der giver dem flest muligheder for udvikling

Politiets uddannelser opleves i dag at lede direkte til et job til politibetjent, mens de mange muligheder for udvikling og karrierer i politiet er skjult:

Når jeg tænker Politi, så tænker jeg patruljebil og mænd i uniform, der løber efter en tyv. Jeg tænker slet ikke efterforskning og kriminalsager”

#2: De unge har for travlt til at vente på, at de må søge politiets basisuddannelse og vælger derfor et andet studie i den mellemliggende tid

Politiets basisuddannelse kræver, at ansøger er 21 år, hvilket ikke harmonerer med, at de fleste er færdige med gymnasiet som 18-19-årige og der samtidig er et stærkt samfundskrav om, at de unge skal hurtigt videre. Indførelsen af politikadetuddannelsen, som kan søges fra de unge er 18 år, giver en mulighed for at gribe de unge tidligere og kan fungere som et kvalifikationsforløb til politiets basisuddannelse.

#3: De unge har fordomme om hvem, der søger politiuddannelserne, som ikke harmonerer med, hvordan de ser sig selv og deres krav til studiemiljø

De unge, der i dag studerer på politiets uddannelser, kommer fra mange forskellige baggrunde og tæller både erhvervsuddannede, akademikere, m.fl. Politiet skal kommunikere denne diversitet aktivt og dermed fortælle om en uddannelse, der ikke kun er en karrierevej, men et sted hvor man knytter tætte venskaber med andre unge, der ligner en selv.