kursus

Aktuelt kursus: Vil du opgradere dine eller dine medarbejderes kompetencer inden for kvantitativ analyse?

Mange virksomheder og medarbejdere løser problemstillinger, der kræver en kvantitativ undersøgelse. Projekterne løses enten ved køb hos leverandør eller ved selv at gennemføre projektet

Uanset om projektet outsources, eller det gennemføres med egne ressourcer, skærpes kravene til medarbejdernes viden og forståelse for, hvordan et kvantitativt projekt kan optimeres til at give det bedst mulige beslutningsgrundlag for problemstillingen.

Vi tilbyder et målrettet kursus til alle, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor kvantitativ analyse

Kursusforløbet vil blive tilrettelagt med hensynstagen til deltagernes specifikke ønsker. Følgende emner kan i større eller mindre grad blive behandlet:

 • Den gode brief, problemformulering, hypoteser og omsætning til spørgsmål
 • Målgrupper og stikprøve-udvælgelse
 • Brug af skalaer
 • Involvering og gamification i spørgeskemaerne (spørgsmålsformulering)
 • Modeller og analyse

Kursusforløbet kan med fordel tage udgangspunkt i deltagernes nuværende eller tidligere projekter og spørgeskemaer for derigennem at øge relevansen og brugbarheden af kursusforløbet. Forløbet vil både indeholde teori og praktik.

Indholdsspecifikation:

Vi vil i kursusforløbet introducere, forklare og arbejde med følgende områder:

Problemformulering, hypoteser og omsætning til spørgsmål

 • Inspiration til, hvordan man kan skære en problemstilling til – hvad kan man svare på, og hvad kan man ikke i en kvantitativ analyse?
 • Hvordan man omsætter en problemstilling til spørgsmål – hvilke spørgsmål skal stilles for at komme rundt om problemstillingen?
 • Inspiration til opstilling af målsætninger

Målgrupper og stikprøve-udvælgelse

 • Hvilke overvejelser skal gennemløbes, når man udvælger sin målgruppe, og hvilke konsekvenser har det for spørgsmålsformuleringer og design?
 • Brug af ”excel-ark” til bestemmelse af stikprøve-størrelsen og forståelse af konsekvens (statistisk usikkerhed)?
 • Vejning eller kvotering – hvornår, hvor meget og hvordan?

Brug af skalaer

 • Forskelle og ligheder i brug af skalaer
 • Hvilke skalaer til hvilke type problemstilling/spørgsmål?
 • Skalaers brugbarhed

Involvering og gamification i spørgeskemaerne (spørgsmålsformulering)

 • Færre rationelle – flere intuitive svar
 • Formulering af ”spørgsmål, der sætter noget på spil”
 • Tips og tricks til større involvering

‘Modeller’ og analyse

 • Modeller som kommunikativt værktøj

Kurset forløber over 2 dage og er af ca. 4 timers varighed per dag.


Kontakt Mette Bryde for en uddybning og evt. tilmelding til vores næste kursus
+45 2963 2386 eller bryde@marketminds.dk