breif

Sådan briefer du os bedst

Kvaliteten af den markedsanalyse, du får, afhænger af, hvor god du er til at briefe os på dine behov, og hvor gode vi er til at afdække dem.

Det er derfor vigtigt, at du selv har gjort dig nogle tanker om, hvad analysen skal fokusere på, og hvad resultaterne skal bruges til. Den gode analysebrief strukturerer dine forskellige behov for viden samt dine idéer og tanker omkring den situation, du står overfor. Det kan både være i forhold til marketing eller produktudvikling, men det kan også være, at du i højere grad har brug for at identificere dine kunders ønsker og behov.

Analysebriefen sikrer, at vores undersøgelse får det helt rigtige fokus – og at resultaterne I sidste ende kan implementeres optimalt.

En analysebrief skal besvare disse 3 spørgsmål:

 • Hvorfor har du brug for denne analyse?


  • Hvilken situation står du i?
  • Hvilket marked opererer du i?
  • Hvem er køberne/brugerne af produktet?
  • Hvem er dine konkurrenter?
  • Hvilke salgskanaler benytter du?
  • Hvilke faktorer driver produktet eller produktkategorien?
  • Hvilke udfordringer står du overfor i forhold til forretning, marked, kommunikation, osv?
  • Hvad er baggrunden for disse udfordringer?
  • Hvad har ændret sig i markedet/strategien?
  • Hvilke forhold gør, at der behov for denne analyse?
 • Hvad vil du gerne vide?


  • Hvad er det præcis du ønsker at vide?
  • Hvem er målgruppen for dit produkt/initativ/kommunikation?
  • Hvilke specifikke spørgsmål ønsker du at få besvaret?
  • Hvad tror du at svarene er?
 • Hvordan skal den nye viden bruges?


  • Hvilke beslutninger skal træffes på baggrund af analysen?
  • Er analysen en del af en større proces?
  • Hvilken viden skal analysen bidrage med i denne proces?
  • Hvornår skal resultaterne ligge klar?
  • Er der vigtige datoer i processen?

Skal vi hjælpe jer med at besvare de 3 spørgsmål?
Kontakt direktør Mette Obelitz på +45 2963 2386 eller obelitz@marketminds.dk