Marketminds har lavet en psykografisk segmentering af danske bankkunder anno 2013

Kundernes relation til deres bank handler langt hen ad vejen om følelser. Marketminds har derfor udviklet en segmenteringsløsning, der sætter fokus på følelserne.

Segmenteringen identificerer i alt 5 forskellige typer af bankkunder, som det giver mening for banker at beskæftige sig med i såvel marketing som i den direkte kundekontakt.

Segmenteringen er baseret på 15 års viden og indsigt i danske bankkunders forhold til deres privatøkonomi, adfærd i forhold til bankvalg og produkter samt udviklingen i relationen mellem bank og kunder i de senere års digitalisering af processer.

Hertil er der i foråret 2013 gennemført en kvantitativ undersøgelse med 2050 danske bankkunder, som selve segmenteringsløsningen bygger på.

Har du eller din afdeling lyst til at høre mere om undersøgelsen, kontakt da Mette Obelitz og få en snak om mulighederne for en præsentation af resultaterne. Eller se mere her: De danske bankkunder