Et ensidigt fokus på at tiltrække arbejdskraft via stadigt højere løn er ikke bæredygtigt.

Ifølge Berlingske Toplederpanel svarer 73% af toplederne, at de oplever et pres for at give højere lønninger end forventet ved nyansættelse.

Udfordringen ved at vælge løn, som primær tiltrækningsparameter er dels, at det er en omkostning, der vil klæbe til virksomheden, dels at det øger risikoen for at skabe øget utilfredshed blandt eksisterende medarbejder, der vil kræve samme proportionelle lønstigning eller se efter et andet job.

Lønnen skal selvfølgelig være konkurrencedygtig, men der er mange andre forhold, der har (endnu) større betydning, når potentielle kandidater vælger arbejdsplads.

Fokus på læring og udvikling – fremfor løn – er et stærkt og bæredygtigt løfte både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Virksomhedens rammer og kultur for samarbejde på tværs af faggrupper og muligheden for at få ansvar og frihed til at forfølge egne ideer er ekstremt værdsatte. Samtidig er det forhold, der skaber højt engagement i arbejdet og stolthed omkring den virksomhed, man arbejder i.

Virksomheden skal derfor overveje, hvordan de møder talentfulde medarbejdere, som ikke bare kræver løn for et stykke arbejde, men derimod kræver løbende sparring og tillid til deres beslutninger og potentiale.