Der er ingen tvivl om, at de unge i dag er mere samfundsbevidste og aktivistiske, end de foregående generationer. De unge går på gaderne og kæmper for en mere ansvarlig, grønnere og/eller socialt retfærdig fremtid.

Det er derfor nærliggende at tro, at det også er dette, de navigerer efter, når de søger job. Der er ingen tvivl om at det er et plus, når virksomhederne kan argumentere for, at…

  • Arbejde for grøn omstilling
  • Arbejde for social retfærdighed
  • Bidrage til samfundet, mm.

MEN, når det kommer til at vælge mellem at arbejde for en virksomhed, som har et godt almennyttigt formål og en virksomhed, som måske ikke direkte kan argumentere for almennytte, men til gengæld kan tilbyde konkurrencedygtig løn, personlig og faglig udvikling, et stærkt og støttende socialt fællesskab med plads til ”hele mennesker” – så vælger de unge det sidste.

Med andre ord: Daglig trivsel er til en hver tid vigtigere end det store formål – også selv om man er idealist og brænder for at gøre en forskel på de store linjer.

Et stærkt purpose er en kæmpe fordel og en klar tiltrækningsfaktor, når de andre parametre er i orden:

  • Et stærkt purpose kan differentiere virksomheden fra andre, der tilbyder samme vilkår og muligheder.
  • Et stærkt purpose medvirker til sammenhængskraft i organisationen, når man som medarbejder oplever, at man er en del af et værdifællesskab
  • Et stærkt purpose skaber intern stolthed og ambassadør effekt, såfremt purpose er forankret i alle dele af organisation og processer, så det ikke bare er noget man taler om i CSR og marketing, men rent faktisk lever og eksekverer i sin hverdag

Alle søger arbejde med mening
Men hvad mening er, afhænger af, hvor man er i sit liv og sin udvikling. Som ung og nyuddannet er ”mening” koncentreret om at etablere sig økonomisk, kompetencemæssigt, socialt og professionelt.

Først når man er etableret kommer purpose for alvor i spil. Purpose er således et væsentligt ’asset’, når man vil tiltrække specialister og nøglemedarbejdere, som er nået så langt op i ”Maslows pyramide” at selvrealisering, kan komme på tale.

I et rødglødende arbejdsmarked, hvor virksomhederne kæmper om at tiltrække de bedste er et stærkt purpose et trumfkort. Men man skal ikke kommunikere purpose på bekostning af læring, udvikling og kultur til de unge.

Og man skal ikke kommunikere purpose til de mest attraktive talenter og nøglemedarbejdere, hvis det blot er noget, man driver i CSR og Marketing og egentlig ikke lever i sin kerneforretning.