Talenter og unge medarbejdere vil lære og udvikles både fagligt og personligt og have et socialt berigende arbejdsliv.  Dette sættes der yderligere streg under i Universums Ranking Report 2021, som udkom i si

dste uge. Universum‘s undersøgelse viser, at ”Encouraging work-life balance” og ”A friendly work environment” rangerer som de to vigtigste parametre, når danske arbejdspladser vurderes.

Endnu et parameter som rangerer højt på Universums liste er ”Leaders who will support my development” og at virksomheden har ”Respect for it’s people”. Bag disse parametre ligger ønsker om anerkendelse – ikke bare af medarbejderen som arbejdsressource, men som et helt menneske.

I ledelse og kultur skal der skabes rum og forståelse for, at man som menneske kan have dage eller endda uger, hvor man ikke performer optimalt, fx fordi man har problemer i privatsfæren eller er mere usikker, end

man plejer. Når virksomheden og lederne både rummer medarbejderens styrker og individuelle svagheder øges den enkelte medarbejders motivation og villighed til at gå ”above and beyonde”.

Når virksomhedskulturen giver plads til fejl og mindre oplagte dage opbygges tillid, som omsættes til en højere loyalitet og innovationskraft. Medarbejderne tør mere og vil mere, når man ved at det ligger i virksomhedens kultur, at dårlige dage ikke trækker fra, at man har hinandens ryg, støtter hinanden og sammen skaber resultaterne.

Det interessante er, at det især er kvinderne, der lægger vægt på de sociale parametre og ønsker at ledelsen støtter op om den enkeltes udvikling. Mænd går mere op i løn og mulighed for høj indtjening fremadrettet. For mændene rangerer de sociale og mere holistiske parametre dog stadig i top 5.

I lyset af den seneste debat om udfordringer med at tiltrække kvinder til topposter eller få flere kvinder til vælge jobs inden for bl.a. finans, teknologi og science, bør man som arbejdsgiver overveje, hvad man lægger vægt på i sin fortælling om virksomheden, og det job der tilbydes. Lægger man vægt på den fælles indsats eller på den enkeltes performance? Lægger man vægt på rummelighed, plads og støtte eller på krav, forventninger og mål?

Det giver sig selv, at man skal performe, leve op til krav, forventninger og mål – men det giver langt fra sig selv, at der også er plads til at være et helt menneske. I næste uge tager vi fat på det store purpose og hvordan dette bidrager til tiltrækning og fastholdelse.