Danmarks muligheder fortjener lidt fokus

Der har været meget tale om Danmarks konkurrenceevne og mangel på samme, særligt  når det kommer til at tiltrække højtuddannet, kompetent arbejdskraft fra andre lande. Debatten har været stærkt præget af at diskutere hvad vi ikke kan, frem for hvad vi kan. Det er en generel kritik, at Danmark ikke tilbyder et tilstrækkeligt stort lønudbytte. Der er ingen tvivl om, at løn er vigtigt for mange, men vores undersøgelser viser, at det er familien og muligheden for at have en fleksibel hverdag også.

Dette understøttes både af Marketminds’ egne og internationale studier, som viser at work-life balance har en markant højere værdi end løn. Og det er noget vi i Danmark har en tradition for at respektere og en ledelseskultur, der understøtter.

Så lad os fokusere på mulighederne og hjælpe til med at omsætte dem.