Firstmover eller “firstnoia”

I Marketminds mener vi, at det er forsimplet alene at betragte strukturen på de sociale medier som omhandlende profilering, bedømmelse og anerkendelse fra omverden. Som sådan har de sociale medier sikkert i visse kredse nået et mætningspunkt – og der er helt klart en form for kulturelitær diskurs i retning af at ”trække stikket”. Kirsten Poulsen anerkender imidlertid ikke en væsentlig  brugsfunktion, som Facebook og i øvrigt diverse andre sociale medier har for en lang række mennesker – nemlig selektionen. Kurationen af input og kvalificering af den strøm af information, man modtager, men ikke orker at omsætte og forholde sig til. Den ansigtsløse profil som vindue til verden… at det er ’hot’ at være usynlig. Vi køber den ikke. Vi tror til gengæld, at det er vældig ’hot’ blandt de såkaldte firstmovere at sige, at de gerne vil være usynlige. Vi tror også på, at ligegyldigheder, overflade og selvprofilering er på vej ud, men så afgjort ikke ønsket om synlighed omkring ægte kompetencer og ægte meninger.

Og vi kan i øvrigt dokumentere vores pointer 😉

http://markedsforing.dk/blog/2013/08/26/p-generationen-er-st-et-af

Emotionel Intelligence and segmentation

Some people have difficulties reading others, which makes it hard to relate to them and create trust. And trust is often crucial in a sales situation.

Emotional intelligence is not a gift that everyone is born with. But with the right tools even the most socially challenged employee can become skilled – and the naturally empathetic employee can excel.

By segmenting your customers – and teaching your sales employees to proceed differently when dealing with different customer segments – you can optimize the emotional abilities of your employees.

Please contact Mette Obelitz to hear more about how segmentation can become a major asset for your company.

Følelsesmæssig intelligens

Det er ikke alle, der har lige nemt ved at læse andre mennesker og dermed relatere til dem og skabe tillid. En tillid som oftest er grundlæggende i enhver salgssituation.

Følelsesmæssig intelligens er ikke noget, man nødvendigvis er født med. Men med de rigtige redskaber kan selv den mest socialt handicappede medarbejder blive hæderlig – og den almindeligt empatiske medarbejder kan brillere.

Ved at segmentere dine kunder – og lære dine salgsmedarbejdere at agere forskelligt ifht. dine kundesegmenter – optimerer du dine salgsmedarbejderes følelsesmæssige kompetencer. Læs mere om psykografisk segmentering her. Eller kontakt Mette Obelitz for at høre nærmere om mulighederne for netop din virksomhed.

Conjoint-analyser

Alt for ofte gennemføres conjoint-studier uden øje for, hvad konteksten betyder for respondentens valg og præferencer. Dette medfører skæve og i værste fald ubrugelige resultater. Hør mere om Marketminds’ tilgang til conjoint. Kontakt Marketminds’ specialist indenfor conjoint, Mette Bryde

Maersk new customer with Marketminds

It is with great pleasure and pride that we can announce that Marketminds has entered into a substantial, international collaboration with AP Moller – Maersk.

We look forward to describing the case in details as the global results reach our docks.

Marketminds has developed a psychographic segmentation of the Danish bank customers anno 2013

A customer’s relation to his or her bank is, to a large degree, decided by emotions. Consequently, Marketminds has developed a segmentation-model that gives emphasis to emotional action.

The segmentation identifies 5 different types of bank customers, each of which banks should integrate in both marketing strategies and direct customer contact.

The segmentation of bank customers is based on 15 years of knowledge and insight into the Danish bank customers’ relationship with their personal finances, their behavior in relation to their choice of bank and bank products, and changes in the relationship between bank and customers in the recent years’ digitalisation.

In addition, in the spring of 2013 we carried out a quantitative study of 2050 Danish bank customers that the segmentation model itself is derived from.

Have you or your department an interest in hearing more about the survey, please contact Mette Obelitz for a talk about the possibilities of a presentation of the results. A brief presentation is available here: The Danish bank customers.

Marketminds har lavet en psykografisk segmentering af danske bankkunder anno 2013

Kundernes relation til deres bank handler langt hen ad vejen om følelser. Marketminds har derfor udviklet en segmenteringsløsning, der sætter fokus på følelserne.

Segmenteringen identificerer i alt 5 forskellige typer af bankkunder, som det giver mening for banker at beskæftige sig med i såvel marketing som i den direkte kundekontakt.

Segmenteringen er baseret på 15 års viden og indsigt i danske bankkunders forhold til deres privatøkonomi, adfærd i forhold til bankvalg og produkter samt udviklingen i relationen mellem bank og kunder i de senere års digitalisering af processer.

Hertil er der i foråret 2013 gennemført en kvantitativ undersøgelse med 2050 danske bankkunder, som selve segmenteringsløsningen bygger på.

Har du eller din afdeling lyst til at høre mere om undersøgelsen, kontakt da Mette Obelitz og få en snak om mulighederne for en præsentation af resultaterne. Eller se mere her: De danske bankkunder

Velkommen til Marketminds nye hjemmeside

Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside ud over rampen.  På vores nye hjemmeside vil vi blandt andet lægge korte videoer ud, hvor vi introducerer- eller forholder os til spændende nye analyser eller metoder, og vi vil dele vores synspunkter på udviklingen inden for de brancher, vi har ekspertise i.

Det er vores ønske på lang sigt at hjemmesiden også skal indeholde værktøjer til dig som analyseindkøber og ansvarlig. Værktøjer, som kan hjælpe dig med at træffe beslutninger om metodevalg eller spørgsmål, der kan hjælpe dig med at skærpe den problemstilling, du står overfor.

Ny partner med speciale i FMCG rammer Marketminds

Eva Tang Vangkilde kommer fra en stilling som strategisk planner i bureaubranchen, hvor hun har arbejdet med trends og tendenser indenfor forbrugsvarer med særligt fokus på de mest købelystne forbrugere: Kvinderne!

Før det har Eva styret Nielsens kvalitative afdeling med hård hånd og kan prale af at have mere end 15 års erfaring med at undersøge forbrugerbehov, rådgive og skabe forandring for både forbrugere og kunder.

Eva er specialiseret i FMCG, retail og luksusbrands, hvilket man godt kan se på hendes tøjstil og øvrige fremtoning!

Vi glæder os derfor til at præsentere hende for vores kunder og byder i øvrigt alle de kunder, som Eva inviterer indenfor, varmt velkommen.

Marketminds indgår samarbejde med Mærsk

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan meddele, at Marketminds har indgået et omfattende internationalt samarbejde med A.P. Møller – Mærsk.

Vi glæder os til at kunne beskrive casen nærmere, når vi er kommet godt i gang med projektet.