Vi har altid “liket” hinanden

Fredag d. 29. august stod vi tidligt op for at besøge Radio24syv til en snak om anerkendelse og “likes” på sociale medier.

Ifølge Anders Colding-Jørgensen er det ikke så mærkeligt, at vores humør stiger, hver gang venner – eller helt fremmede – besvarer vores Facebook-opdateringer med en lille, hvid tommelfinger. Vi er sociale aber, og popularitet er en handelsvare.

Men der kan også være konsekvenser forbundet med denne jagt på online anerkendelse. For hvad sker der med vores tilstedeværelse i øjeblikket, når fokus hele tiden er rettet mod at smække oplevelsen op på skærmen?

Hør hele udsendelsen her

 

Se video fra CEPOS-arrangementet

Direktør i Marketminds Mette Obelitz og tidligere partner Suni Poulsen besøgte torsdag d. 15. maj tænketanken CEPOS for at fortælle om forbrugerpsykologi på bankområdet.

Foredraget varede en time, og havde du ikke mulighed for at være til stede, kan du nu se det her:

CEPOS-foredrag

Få indsigt i psykologien bag det at være forbruger

 

CEPOS

Bevægelsen Occupy Wall Street blotlagde med deres mange protester og blokader, hvor stærke følelser dele af befolkningen nærer mod banksektoren i kølvandet på finanskrisen. Også herhjemme har historierne om privatkunder, der tabte deres opsparinger på at følge bankrådgiverens råd, sat følelserne i kog. Og Danske Banks ”New Normal-kampagne” vakte også stor vrede.

Eksempler som disse viser, at danskerne havde – og muligvis stadig har – stærke, negative følelser over for banksektoren. Men er vi virkelig blot de uskyldige ofre, der befinder sig i kløerne på en glubsk og egennyttig banksektor? Eller gør vores adfærd os selv til medskyldige? Og er de stærke følelser berettigede?

Disse spørgsmål vil direktør i Marketminds Mette Obelitz og tidligere partner i Marketminds Suni Poulsen stille skarpt på, når de gæster CEPOS for at holde oplæg om de adfærdsmønstre, danskerne lægger for dagen, når de skal begå sig i banken.

Obelitz og Poulsen tager udgangspunkt i 15 års videnopsamlig om danskernes adfærd som bankkunder. De vil fortælle os om, hvad der kan udledes af dette omfattende datamateriale, og hvordan det er muligt at spore centrale mønstre, som danskerne gentager igen og igen – tilsyneladende uden at blive klogere.

Boliglån, pension og forsikring er for de fleste danskere de væsentligste finansielle beslutninger, de skal tage i deres liv. Så hvordan forvalter den almindelige dansker disse essentielle livsvalg? Hvilket engagement og hvilket rationale lægger forbrugeren selv for dagen, når disse beslutninger skal træffes? Navigerer vi på bankmarkedet ved brug af følelser snarere end rationalitet? Og har vi selv en del af ansvaret for, at der foretages uhensigtsmæssige valg?

Dato: 15. maj 2014

Tid: Kl. 17.00-18.30

Sted: CEPOS’ lokaler, Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K

Tilmelding dig her

 

Danmarks muligheder fortjener lidt fokus

Der har været meget tale om Danmarks konkurrenceevne og mangel på samme, særligt  når det kommer til at tiltrække højtuddannet, kompetent arbejdskraft fra andre lande. Debatten har været stærkt præget af at diskutere hvad vi ikke kan, frem for hvad vi kan. Det er en generel kritik, at Danmark ikke tilbyder et tilstrækkeligt stort lønudbytte. Der er ingen tvivl om, at løn er vigtigt for mange, men vores undersøgelser viser, at det er familien og muligheden for at have en fleksibel hverdag også.

Dette understøttes både af Marketminds’ egne og internationale studier, som viser at work-life balance har en markant højere værdi end løn. Og det er noget vi i Danmark har en tradition for at respektere og en ledelseskultur, der understøtter.

Så lad os fokusere på mulighederne og hjælpe til med at omsætte dem.

The reason why the banks’ PR campaigns went awry

The business news site Bureaubiz has interviewed Director of Marketminds, Mette Obelitz, about the Danish bank customers in the year 2013.

You can read the full article in Danish here:

The reason the banking campaigns went awry

 

This is a short presentation of the psychographic segmentation of Danish bank customers anno 2013. Click HERE.

Marketminds has returned from the ESOMAR Congress

In Marketminds, we give priority to keeping updated on trends and standards inside market analysis on the world stage. We have just returned from the annual ESOMAR Congress entitled “THINK BIG” with a lot of exciting new insights and ideas in the luggage. We have heard news regarding “digital shopping”, “sensory marketing”, “gamification”, “big data mining” and a whole lot more – and we would like to share it with you! Please get in contact if you want to hear more HERE.

Marketminds hjemvendt fra ESOMAR Congress

Hos Marketminds prioriterer vi at være opdaterede på, hvad der foregår indenfor markedsanalyse på den internationale scene. Vi er netop hjemvendt fra den årlige ESOMAR Congress med titlen “THINK BIG” med en masse spændende nye insights og ideer i bagagen. Vi har hørt nyt indenfor “digital shopping”, “sensory marketing”, “gamification”, “big data mining” og en helt masse andet – og vi deler det gerne, så tag fat i os, hvis du har lyst til at høre mere HER

The dominant focus group participant is a gift

Anyone who has ever witnessed a focus group has encountered “that loud and dominating participant.” The one that we, as moderators, are instantly asked to quiet down in order to make room for the other participants. The one that we, in the name of methodology and validity, cannot allow to influence the opinions of the other participants.

But does he really deserve his bad reputation? Or is he, in fact, an important part of the process?

Doesn’t he represent the type of argumentation and influencing of opinions, that we – even the quieter among us – encounter all the time?

We think that the dominant focus group participant is a gift to the process. Because he is just as influential and dominant around the dinner table, among his colleagues, and when he is drinking beers with his friends.

He is the one whom people look at and listen to. And as a focus group moderator we need him, because he gives us an insight into which arguments prevail in specific cases – and which do not.

Den dominerende fokusgruppe-deltager er en gave

Alle, der har faciliteret eller overværet en fokusgruppe, har mødt “ham den dominerende og højtråbende deltager”. Ham, vi som moderatorer hurtigt bliver bedt om at dysse ned for at give plads til de mere forsagte og afventende deltagere. Ham, vi i metoden og validitetens navn endelig ikke må lade påvirke de andres holdninger.

Men er han nu så forfærdelig? Er han i virkeligheden ikke ret vigtig i processen, fordi han repræsenterer den argumentation og holdningspåvirkning, som netop den forsagte også i virkelighedens verden er udsat for – og lader sig styre af?

Vi mener, at den dominerende fokusgruppe-deltager er en gave til processen, fordi han er lige så dominerende rundt om middagsbordet, iblandt kollegerne, og når han drikker øl med vennerne. Han er den, de forsagte lytter til og kigger på. Som fokusgruppe-moderatorer og -tilhørere har vi brug for ham, for han giver os anledning til at forstå, hvilke argumenter, der vinder indpas for en given sag, og hvilke der bliver skudt til hjørne.