Marketminds has returned from the ESOMAR Congress

In Marketminds, we give priority to keeping updated on trends and standards inside market analysis on the world stage. We have just returned from the annual ESOMAR Congress entitled “THINK BIG” with a lot of exciting new insights and ideas in the luggage. We have heard news regarding “digital shopping”, “sensory marketing”, “gamification”, “big data mining” and a whole lot more – and we would like to share it with you! Please get in contact if you want to hear more HERE.

Marketminds hjemvendt fra ESOMAR Congress

Hos Marketminds prioriterer vi at være opdaterede på, hvad der foregår indenfor markedsanalyse på den internationale scene. Vi er netop hjemvendt fra den årlige ESOMAR Congress med titlen “THINK BIG” med en masse spændende nye insights og ideer i bagagen. Vi har hørt nyt indenfor “digital shopping”, “sensory marketing”, “gamification”, “big data mining” og en helt masse andet – og vi deler det gerne, så tag fat i os, hvis du har lyst til at høre mere HER

The dominant focus group participant is a gift

Anyone who has ever witnessed a focus group has encountered “that loud and dominating participant.” The one that we, as moderators, are instantly asked to quiet down in order to make room for the other participants. The one that we, in the name of methodology and validity, cannot allow to influence the opinions of the other participants.

But does he really deserve his bad reputation? Or is he, in fact, an important part of the process?

Doesn’t he represent the type of argumentation and influencing of opinions, that we – even the quieter among us – encounter all the time?

We think that the dominant focus group participant is a gift to the process. Because he is just as influential and dominant around the dinner table, among his colleagues, and when he is drinking beers with his friends.

He is the one whom people look at and listen to. And as a focus group moderator we need him, because he gives us an insight into which arguments prevail in specific cases – and which do not.

Den dominerende fokusgruppe-deltager er en gave

Alle, der har faciliteret eller overværet en fokusgruppe, har mødt “ham den dominerende og højtråbende deltager”. Ham, vi som moderatorer hurtigt bliver bedt om at dysse ned for at give plads til de mere forsagte og afventende deltagere. Ham, vi i metoden og validitetens navn endelig ikke må lade påvirke de andres holdninger.

Men er han nu så forfærdelig? Er han i virkeligheden ikke ret vigtig i processen, fordi han repræsenterer den argumentation og holdningspåvirkning, som netop den forsagte også i virkelighedens verden er udsat for – og lader sig styre af?

Vi mener, at den dominerende fokusgruppe-deltager er en gave til processen, fordi han er lige så dominerende rundt om middagsbordet, iblandt kollegerne, og når han drikker øl med vennerne. Han er den, de forsagte lytter til og kigger på. Som fokusgruppe-moderatorer og -tilhørere har vi brug for ham, for han giver os anledning til at forstå, hvilke argumenter, der vinder indpas for en given sag, og hvilke der bliver skudt til hjørne.

Firstmover eller “firstnoia”

I Marketminds mener vi, at det er forsimplet alene at betragte strukturen på de sociale medier som omhandlende profilering, bedømmelse og anerkendelse fra omverden. Som sådan har de sociale medier sikkert i visse kredse nået et mætningspunkt – og der er helt klart en form for kulturelitær diskurs i retning af at ”trække stikket”. Kirsten Poulsen anerkender imidlertid ikke en væsentlig  brugsfunktion, som Facebook og i øvrigt diverse andre sociale medier har for en lang række mennesker – nemlig selektionen. Kurationen af input og kvalificering af den strøm af information, man modtager, men ikke orker at omsætte og forholde sig til. Den ansigtsløse profil som vindue til verden… at det er ’hot’ at være usynlig. Vi køber den ikke. Vi tror til gengæld, at det er vældig ’hot’ blandt de såkaldte firstmovere at sige, at de gerne vil være usynlige. Vi tror også på, at ligegyldigheder, overflade og selvprofilering er på vej ud, men så afgjort ikke ønsket om synlighed omkring ægte kompetencer og ægte meninger.

Og vi kan i øvrigt dokumentere vores pointer 😉

http://markedsforing.dk/blog/2013/08/26/p-generationen-er-st-et-af

Emotionel Intelligence and segmentation

Some people have difficulties reading others, which makes it hard to relate to them and create trust. And trust is often crucial in a sales situation.

Emotional intelligence is not a gift that everyone is born with. But with the right tools even the most socially challenged employee can become skilled – and the naturally empathetic employee can excel.

By segmenting your customers – and teaching your sales employees to proceed differently when dealing with different customer segments – you can optimize the emotional abilities of your employees.

Please contact Mette Obelitz to hear more about how segmentation can become a major asset for your company.

Følelsesmæssig intelligens

Det er ikke alle, der har lige nemt ved at læse andre mennesker og dermed relatere til dem og skabe tillid. En tillid som oftest er grundlæggende i enhver salgssituation.

Følelsesmæssig intelligens er ikke noget, man nødvendigvis er født med. Men med de rigtige redskaber kan selv den mest socialt handicappede medarbejder blive hæderlig – og den almindeligt empatiske medarbejder kan brillere.

Ved at segmentere dine kunder – og lære dine salgsmedarbejdere at agere forskelligt ifht. dine kundesegmenter – optimerer du dine salgsmedarbejderes følelsesmæssige kompetencer. Læs mere om psykografisk segmentering her. Eller kontakt Mette Obelitz for at høre nærmere om mulighederne for netop din virksomhed.

Conjoint-analyser

Alt for ofte gennemføres conjoint-studier uden øje for, hvad konteksten betyder for respondentens valg og præferencer. Dette medfører skæve og i værste fald ubrugelige resultater. Hør mere om Marketminds’ tilgang til conjoint. Kontakt Marketminds’ specialist indenfor conjoint, Mette Bryde

Maersk new customer with Marketminds

It is with great pleasure and pride that we can announce that Marketminds has entered into a substantial, international collaboration with AP Moller – Maersk.

We look forward to describing the case in details as the global results reach our docks.